Treeningute läbiviimise nõuded

Alates 2. maist 2020.a.lubatakse vabaõhumuuseumide ja muuseumide õuealal
olevate eksponaatide külastamine ning välitingimustes sporditegevuste ja
-treeningute läbiviimine.

Sporditegevuste ja -treeningute korraldamist lubatakse tingimusel, et
osalejaid on grupis maksimaalselt 10 ja peetakse kinni 2+2 reeglist
(koos tohib liikuda üksi või kahekesi ning teistega tuleb hoida
2-meetrist vahet). Sporditegevuste korraldaja peab tagama
desinfitseerimisvahendite olemasolu. Tegevuse korraldamisel on vaja
lisaks hoida osalejate vahel distantsi ja rühmas olevaid inimesi
hajutada, samuti tuleb rühmade komplekteerimisel arvestada osalejate
vanust ning sportimisvahendeid tuleb desinfitseerida.